Klimatpumpar

När det gäller klimatpumpar så finns det en del att tänka på innan man bestämmer sig för vilken pump man skall köpa. Först och främst skall man fundera över vilken sorts klimatpump man skall ha eftersom det finns flera olika pumpar som ger dig värme men som fungerar på helt olika sätt. De sorter som finns är:

  • Luft-luft klimatpump
  • Luft-vatten klimatpump
  • Bergklimatpump
  • Frånluft klimatpump

Att det sätt som dessa olika klimatpumpar arbetar på skiljer sig är ganska tydligt och det handlar om på vilket sätt respektive klimatpump värmer upp luften eller vattnet som används för att värma ditt hus.

Luft-luft klimatpump

luft-luft klimatpumpDenna sortens klimatpump arbetar med att värma upp luften och är den klimatpump som har den enklaste installationen. Det är också denna pump som är vanligast i Sverige idag. Det finns flera olika saker att ta ställning till när man skall köpa denna klimatpump och det ena är hur stor yta klimatpumpen skall värma upp, det andra är på vilket sätt den skall användas. De flesta klimatpumpar har nämligen sin lägsta uppvärmningstemperatur på runt 16 grader vilket gör att en sådan pump är lämplig att ha i permanentbostäder. Det finns klimatpumpar som har en lägre lägsta temperatur och dessa är till exempel väldigt bra att använda i ditt sommarhus eller i fjällstugan där du kan ha en betydligt lägre temperatur när du själv inte är på plats.

Luft-vatten klimatpump

luft-vatten klimatpumpHar du idag ett befintligt värmesystem som är vattenburet så är denna sortens klimatpump att föredra, den värmer upp vatten som fungerar i element och för till exempel vattenburen golvvärme. Samma sak om du håller på att bygga nytt eller renovera och skall installera vattenburen golvvärme, då är det en luft-vatten klimatpump som skall installeras för den största besparingen. Pumpen kan även kopplas till det vanliga vattnet i kranar och annat och på det sättet kan du spara ännu mer pengar på uppvärmningen av vattnet i bostaden. Även här är det viktigt att veta vilka behov av uppvärmning man har, hur stort är huset, hur mycket värme behövs det för att värma upp hela bostaden och skall klimatpumpen kopplas till det vanliga kranvattnet eller inte.

Bergklimatpump

bergklimatpumpNågot som blivit väldigt populärt de senaste 10 åren är så kallad bergvärme. Den fungerar som så att den värmer upp grundvatten och för detta krävs en del arbete. Det man gör är att man borrar ett hål 50-200 meter ner så man kommer åt grundvattnet och tar upp detta till sin klimatpump för att värma upp ytterligare. Detta system är oerhört effektivt och har man en större bostad som arbetar med vattenburen golvvärme eller vattenradiatorer så är detta ett mycket bra val. Det krävs också rätt förutsättningar för att kunna borra och komma åt grundvattnet så detta går inte att applicera på alla bostäder.

Frånluftsklimatpump

frånluftsklimatpumpDenna klimatpump är den vanligaste att installera i ett nybygge och det handlar helt enkelt om att ta till vara den värme som redan finns i huset och skilja denna från kylan som man pumpar ut från huset istället. Systemet är också det system som ger bäst ventilation av de olika systemen eftersom man använder luft både utifrån och inifrån bostaden på effektivast möjliga sätt. En av fördelarna med en frånluftsklimatpump är att man också kan använda det för att värma upp det vanliga kranvattnet om man vill och köper en modell med den funktionen, då kan spara pengar även på sommaren när pumpen normalt går på sparlåga.

För dig som bor i Stockholm finns här en samlingsplats för dig som funderar på eller letar ännu mer information runt värmepumpar i Stockholm, besök http://varmepumpar-stockholm.com/.

Kommentera